Wat is er nodig

Voor het dagelijks levensonderhoud, onderdak en scholing is een steeds terugkerend bedrag nodig.

Het kostenoverzicht staat in het volgende schema:

Uitgavenpost

Bedrag in euro's per jaar

Verzorging van de kinderen (personeel, kleding, etc.) 15.702 
Onderwijs  2.135 
Voeding   3.825 
Gezondheid - medisch en onvoorzien 2.000 
Kosten onderhoud gebouw/reparaties 5.060 
Totaal    28.722  
 

De kosten per maand zijn € 2.394. Het eerste streven van SKKJ is om dit bedrag iedere maand over te kunnen maken. Als gevolg van Covid 19 moeten we in 2020 rekening houden met hogere kosten voor het levensonderhoud. 
 

Projecten

Naast het dagelijks levensonderhoud proberen we extra projecten te financieren. Projecten die, bij voldoende financiën, uitgevoerd zullen worden:

Project    Status 

Aparte leefruimte voor de vijf niet-gehandicapte meisjes en een plek om te leren

Gerealiseerd in februari 2015

Voor werkproject tassen: Aanschaf machine om papieren tassen te kunnen maken

Gerealiseerd in
november 2015

Vier rolstoelen voor bewoners

Gerealiseerd in
oktober 2016

Renovatie gebouw/sanitair - verbouw gestart in april 2019, afronding verwacht tweede helft 2021

NB: Door de Covid-19 pandemie ligt de verbouwing op dit moment stil. De sponsoren zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Bedrag  staat gereserveerd
 € 11.500

5 Tablets voor volgen digitale lessen

Gerealiseerd in juli 2020

Opstarten proefproject paddenstoelenkwekerij 

 Gerealiseerd in augustus 2020

Start project paddenstoelenkwekerij

Nodig: € 5.000

Scholingsfonds voor opleiding bewoners

Nodig: € 11.000

Auto/busje voor eigen vervoer bewoners
(als SKKJ € 3.000 bijeen kan krijgen, verdubbelt 'Wilde Ganzen' dit bedrag)

Nodig: € 6.000

Opstarten bakkerij

Nodig: € 1.200

 

Meedoen in de maatschappij

Mensen hebben het recht om te leven en daarmee het recht om een nuttige en productieve rol te spelen, om een betekenisvol leven te hebben. Met dit in gedachte willen wij graag een stukje werk creëren voor onze bewoners. Inmiddels is er via SKKJ een machine aangeschaft, waarmee de bewoners papieren tassen kunnen maken. Na de renovatie kan de machine naar de eerste verdieping, waar dan meer werkruimte is gekomen en ook ander werk kan plaatsvinden.

Opstarten champignonkwekerij in oude geitenstal van Karuna

Nieuw is het initiatief dat naast dagopvang voor de bewoners van Karuna ook inkomen moet gaan opleveren voor Karuna. Met de hulp van ervaren kwekers wordt er bij Karuna een paddenstoelenkwekerij opgezet. In eerste instantie experimenteel op kleine schaal. Er wordt gestart met een oppervlak van zo’n 10 m2, dit is de oude, niet meer in gebruik zijnde geitenstal. De staf moet daar ervaring op doen met vocht- en temperatuurregulatie. Omdat de zomer te warm is voor de productie wordt er in augustus 2020 gestart. Het is de bedoeling dat er vanaf oktober 2020 drie oogsten per jaar kunnen komen. Lukt dit, dan kan er uitgebreid worden naar 90 m2 productieoppervlak. De eerste investering is € 300, daarna zal er geld nodig zijn voor de bouw van een grotere productieruimte.

Opstarten bakkerij

Jim De heeft de lockdown onder andere benut om een cursus broodbakken te volgen. Het is de bedoeling om een kleine bakkerij voor het bakken van luxe broodjes te starten in New Delhi. Het werk zal gedaan worden door jonge mensen in een achterstandssituatie. De opbrengsten van het project zullen geheel ten goede komen aan Karuna. Mogelijk ook dat Manisha en Priyanka uit Karuna hier zullen kunnen werken. Beide meisjes voelen weinig voor verder studeren. Met dit project kunnen zij, en enkele jongeren uit New Delhi, een inkomen verwerven. Voor de eerste opzet is € 1.200 nodig.
 

 

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.