Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen rondom de verbouwing van Karuna.

   

    April 2019 De verbouwing gaat beginnen

Na intensief overleg en afwijzen van niet verantwoorde offertes is het nu eindelijk zover. In april 2019 start de renovatie van Karuna! Er wordt gelijk groots ingezet.

Het sanitairblok wordt vernieuwd, de vloeren die verzakken worden gerenoveerd, er wordt een nieuwe riolering aangelegd en de aansluiting van de toegangsweg tot Karuna op de hoofdweg moet worden aangepast, omdat de hoofdweg is vernieuwd.

Andere verbouwingsdoelen - extra ruimte op de eerste verdieping bijbouwen en een helling voor rolstoelen naar de eerste verdieping - wachten op definitieve goedkeuring door de gemeente.

Directeur Jim De en manager Allwyn Sedgewick zullen op wekelijkse basis kosten en voortgang bijhouden en rapporteren. We hebben dus goede hoop dat het project volgens afspraak zal verlopen. Al met al is het een kostenpost van bijna € 21.000 die SKKJ kan opbrengen dankzij een aantal omvangrijke doeldonaties in de afgelopen jaren en een aantal speciale acties die verschillende donateurs hebben gehouden (gesponsorde marathons, scholenacties, kerstacties).                                                                                                   

Het eerste deel van de renovatie is in juli 2019 gereed gekomen.

Door de uitbraak van covid-19 en de volledige lockdown in India, is de voortgang van dit project stil komen te liggen. Wanneer de bouw weer wordt voortgezet, hangt af van de ontwikkelingen ten aanzien van covid-19.

We blijven het project zo nauwgezet mogelijk volgen en houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

 

    30-10-2018 Geen steekpenningen

In 2017 is SKKJ begonnen met het inzamelen van geld voor de renovatie en verbouwing van Karuna. Dit is gelukt en daarmee een groot succes. Begin 2018 hadden we de benodigde € 12.000 bijeen om de verbouwing te kunnen starten. Waar we aanvankelijk hadden ingezet op vernieuwing van het sanitair, konden we zelfs een veel uitgebreidere verbouwing en renovatie financieren. De uitgebreidere verbouwing was een wens van Karuna om zo ook geschikt te zijn voor hulp aan en dagopvang van mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking in de wijdere omgeving van Karuna.

Fase 2 van het project loopt nu; de renovatie/verbouwing zelf. Dat vergt echter meer dan was voorzien. Het verkrijgen van een toestemming tot verbouwing van het huis is mogelijk, maar het bleek dat ambtenaren daar toch ook graag aan verdienen. Jim De wil echter geen steekpenningen betalen, het duurde daardoor langer voordat er een toestemming was. Daarna meende ook de architect, dat er onbeperkte middelen waren en bleef hij de aanvankelijke offerte ophogen met ‘meerwerk’. Dit viel Jim tegen, maar hij gaf aan dat zijn onervarenheid wat betreft het runnen op afstand van een wat groter bouwproject hierbij ook een rol speelde.

SKKJ probeert nu een haar bekende architect uit de VS te consulteren, die regelmatig in India projecten uitvoert en zo te kijken naar wat mogelijk is. Nu wordt in ieder geval begonnen met alle renovatiewerkzaamheden in het gebouw zelf en de vervanging van de rioleringsbuizen. Ook kan het dak worden gerepareerd. Zo zullen we stap-voor-stap de nagestreefde verbetering van Karuna realiseren en de besteding van de gedoneerde gelden blijven controleren.

Alle donateurs via deze weg nogmaals enorm bedankt! Het in onze ogen (vanuit ons Nederlands perspectief), lage tempo van uitvoering heeft mede te maken met onze onwil om met steekpenningen te werken. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

   

    06-03-2018: Bezoek aan Karuna

Deepa Zijlstra, onze penningmeester, heeft in maart 2018 tijdens haar rootsreis, op eigen kosten een omweg gemaakt en een flitsbezoek gebracht aan Karuna. Zij zag met eigen ogen hoe noodzakelijk de renovatie is. In het filmpje kunt u zien hoe slecht de sanitaire voorzieningen, de vloeren en de muren zijn. Deepa heeft een verslag uitgebracht van haar reis en bezoek aan Karuna. U kunt dit verslag lezen via het tabblad 'Nieuwsbrief - reisverslag'.

 

 

    01-02-2018: Vertraging

Helaas heeft de start van de verbouwing vertraging opgelopen, doordat de afgifte van de bouwvergunning op zich laat wachten.

  

    01-10-2017: Voortgang

Het startschot voor de renovatie van Karuna is gegeven! Dankzij alle extra hulp werd het bedrag toereikend en heeft Jim De direct een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente. Inmiddels is de inspectie door de gemeente gedaan en is het wachten op de bouwvergunning. De verwachting is dat half oktober met de bouw kan worden begonnen! Het komt heel goed uit dat onze oud-penningmeester, Wim Schaap, in december in India is. Hij zal dan ook het bouwproject van Karuna bezoeken en foto’s nemen zodat wij in de nieuwsbrief van januari 2018 ook de bouw in beeld kunnen laten zien.

 

    01-07-2017: Fantastisch nieuws: renovatie Karuna is nu mogelijk!

Voor Nederlandse begrippen is € 16.000 voor een verbouwing en renovatie van een huis voor 20 bewoners niet zo’n groot bedrag. Maar voor de kleine organisatie die SKKJ is, was het wel een ambitieus doel om na te streven. In de vorige nieuwsbrief vertelden wij u meer over ons doel om de verbouwing van Karuna te financieren. Zowel de renovatie van het bestaande deel, als een stukje nieuwbouw om toekomstplannen te realiseren. Wij hebben daarom voor dit grote project geprobeerd extra steun te verkrijgen en hebben fondsen aangeschreven met het verzoek ons te helpen in verband met de renovatie. En er kwamen drie positieve reacties! Voor dit speciale doel van de verbouwing en renovatie van het Kinderhuis Karuna heeft SKKJ een bijdrage ontvangen van de Hofsteestichting (€ 1.000), het Dirk Bosfonds (€ 5.000) en een anonieme donateur (€ 5.000). Wij zijn dan ook bijzonder blij met deze enorme steun en willen deze fondsen daar heel hártelijk voor bedanken! Het overgebleven bedrag van € 5.000 heeft SKKJ via verschillende kleinere acties al voor dit doel gereserveerd. Dit betekent dat wij nu het startschot kunnen geven om met de renovatie te beginnen! Een heel mooi en verrassend snel resultaat!

 

 

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.