Wie zijn wij

Al een aantal jaren zijn enthousiaste ouders en betrokkenen bezig met verschillende initiatieven ter ondersteuning van het werk van SSG (Shishu Sangopan Griha) in New Delhi. Deze activiteiten hebben we gebundeld en op 1 juli 2014 is de Stichting Kinderen Karuna Jabalpur (SKKJ) opgericht.
De stichting heeft als doel:
- het verbeteren van het welzijn van zorgbehoevende kinderen in India;
- het verrichten van al wat daarmee verband houdt of daartoe kan bijdragen.

Het kinderhuis Shishu Sangopan Griha (SSG) in New Delhi is 35 jaar geleden opgericht door het echtpaar Sunilla en Amal De. Vanuit dit kinderhuis zijn tussen 1979 en 2014, ruim duizend kinderen naar Nederland gekomen en geadopteerd door Nederlandse ouders. Inmiddels heeft de oudste zoon Jim De dit werk overgenomen. Vanuit betrokkenheid bij het kinderhuis en het werk van de familie De zijn er in Nederland verschillende initiatieven geweest om geld in te zamelen ter ondersteuning. Dit werk heeft zich intussen voor een deel verplaatst naar Jabalpur. Hier wonen nu de kinderen die zijn afgestaan voor adoptie, maar door omstandigheden niet geadopteerd konden worden. Om deze ondersteuning een meer stabiel karakter te geven is de Stichting Kinderen Karuna Jabalpur opgericht. 

Waarom doen wij dit

Door het huidige beleid van de Indiase regering worden de Indiase kinderen in India zelf geadopteerd. Kinderen met een beperking worden in de Indiase maatschappij helaas nog niet geaccepteerd en daarom ook niet geadopteerd. SSG trekt zich daarom speciaal het lot van deze kinderen aan. De kinderen worden in Jabalpur opgevangen, in een dependance van SSG. Dit huis heet ‘Karuna’ wat ‘zorg met compassie’ betekent. Karuna probeert kinderen met een beperking een zo goed mogelijk leven te geven en ze ook zoveel mogelijk te laten meedraaien in de maatschappij. Betrokkenheid bij het werk van SSG en de ondersteuning van zorg voor jonge mensen met een beperking is voor SKKJ de drijfveer om vanuit Nederland te proberen deze inzet te ondersteunen. 

Waarom hebben wij u nodig

Zowel de verzorging als het levensonderhoud van de kinderen kost geld. Daarnaast wordt er een voor India unieke insteek nagestreefd om kinderen met een beperking te laten meedoen in de maatschappij. Nederland wordt daarbij gezien als voorbeeldland. In Nederland zijn er veel verschillende werkplaatsen en activiteiten waar mensen met een beperking een dagbesteding of werkplek wordt geboden. Dit probeert Karuna in Jabalpur van de grond te krijgen. SKKJ wil bijdragen in de kosten. Wij hebben u nodig om die doelstelling te verwezenlijken. Iedere financiële bijdrage helpt om het werk van Karuna in Jabalpur een grotere kans van slagen te geven.

Wat is er nodig 

Klik hier 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.