Wat is er nodig

Voor het dagelijks levensonderhoud, onderdak en scholing is een steeds terugkerend bedrag nodig.

Het kostenoverzicht staat in het volgende schema:

Uitgavenpost

Bedrag in euro's per jaar

Verzorging van de kinderen (personeel, kleding, etc.) 10.502 
Onderwijs  1.935 
Voeding   3.225 
Gezondheid - medisch en onvoorzien 1.290 
Kosten onderhoud gebouw/reparaties 3.225 
Totaal    20.177 
 

De kosten per maand zijn € 1.682. Het eerste streven van SKKJ is om dit bedrag iedere maand over te kunnen maken.
 

Projecten

Naast het dagelijks levensonderhoud proberen we extra projecten te financieren. Projecten die, bij voldoende financiën, uitgevoerd zullen worden:

Project    Status 

Aparte leefruimte voor de vijf niet-gehandicapte
meisjes en een plek om te leren

Gerealiseerd in   februari 2015  
   Training en werkplaats bakkerij (opstartkosten) Nodig: 30.871  

Bakkerij waar gehandicapten kunnen werken
(grondstoffen, bedrijfskosten) - jaarlijks

Nodig: 5.000  

Voor werkproject tassen: Aanschaf machine om papieren tassen te kunnen maken

Gerealiseerd in
november 2015

Vier rolstoelen voor bewoners

Gerealiseerd in
oktober 2016

Renovatie gebouw/sanitair

Nodig: 15.000

Naar voorbeelden uit Nederland wil Karuna een werkplaats starten voor de bewoners met een beperking. Het is de bedoeling om een bakkerij te beginnen en de producten te verkopen om zo zelf inkomsten te verwerven. Om de bakkerij te starten is een startinvestering nodig. Eerst zal een proefproject gestart worden om te beoordelen of dit grote werkproject haalbaar is. Daarom beginnen we met een project voor het maken van papieren tassen.

 

Meedoen in de maatschappij

Mensen hebben het recht om te leven en daarmee het recht om een nuttige en productieve rol te spelen, om een betekenisvol leven te hebben. Met dit in gedachte willen wij graag een stukje werk creëren voor onze bewoners. Inmiddels is er via SKKJ een machine aangeschaft, waarmee de bewoners papieren tassen kunnen maken. Na de renovatie kan de machine naar de eerste verdieping, waar dan meer werkruimte is gekomen en ook ander werk kan plaatsvinden.

 
 

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.